Ventilatieverslag bij nieuwbouw en IER (Ingrijpende Energetische Renovatie)

DSCN8549 DSCN8550 2017-06-05 08.56.08 2017-06-05 09.07.45 2017-06-05 09.06.18

eCoCo++ is door het BCCA erkend als ventilatieverslaggever. Alle ventilatie-activiteiten bij nieuwbouw en IER (Ingrijpende Energetische Renovatie) voor woningen in Vlaanderen.

 

Ventilatieverslaggeving

Voor bouwaanvragen van woningen, vanaf de 01/01/2016 is het, in Vlanderen, verplicht om naast de EPB-verslaggever ook een ventilatieverslaggever aan te stellen. Dit is van toepassing op nieuwbouw en IER = Ingrijpende Energetische Renovaties. Dus niet op gewone verbouwingen. Naast de coördinatie, houdt deze ventilatieverslaggeving nog 4 belangrijke punten :

 

1. Ventilatie (voor)ontwerp

De "ventilatieverslaggever (voor)ontwerp" zorgt voor een ventilatie (voor)ontwerp. Dit gebeurt nadat de bouwheer zijn voorkeur heeft bepaald voor een specifiek ventilatiesysteem. Op het ventilatieplan zal de locatie van het betreffende ventilatiesysteem terug te vinden zijn. De ventilatieverslaggever doet een voorstel voor het tracé van de ventilatiekanalen. Dit wordt visueel aangebracht op het plan. Ook de diameters van de kanalen worden vermeld. Verder worden toevoer, doorstroom en afvoer visueel voorgesteld, samen met vermelding van de nodige debieten. Tot slot wordt er ook voor gezorgd dat het systeem in balans is, dit betekent dat het toevoerdebiet ongeveer gelijk is als het afvoerdebiet (maximaal 10% afwijking is toegestaan) in de volledige woning.

 

2. Ventilatie regelbare toevoer

De "ventilatieverslaggever regelbare toevoer" zorgt voor de ingave van de regelbare toevoeren bij het BCCA. Dit is niet van toepassing bij een ventilatiesysteem B en D.

 

3. Ventilatieverslaggeving doorvoer

De ventilatieverslaggever doorvoer zorgt voor de ingave van de werkelijke doorvoeren (spleten onder de deur) bij het BCCA. Indien er op het moment van de meting nog geen binnendeuren aanwezig zijn, dan moet de werkelijke toestand worden gerapporteerd en zal de volledige opening in rekening worden gebracht. Hierdoor wordt automatisch voldaan aan de eisen voor doorvoer.

 

4. Meting mechanische ventilatie

De "ventilatieverslaggever mechanische ventilatie" meet de werkelijke ventilatiedebieten. Bij een systeem C of C+ worden enkel de afvoerdebieten gemeten. Bij een systeem D worden zowel de toevoerdebieten (pulsie) als afvoerdebieten (extractie) gemeten. Deze worden na de meting doorgegeven aan het BCCA. De bouwheer zorgt dat alle toevoer- en afvoermondjes voldoende bereikbaar zijn. Ook moet het ventilatiesysteem zelf toegankelijk zijn zodat het werkelijk vermogen kan worden gemeten.

Debiet meting door eCoCo++

 

Prijs ventilatieverslaggeving

De prijs voor het opmaken van de ventilatieverslaggeving door eCoCo++ varieert van gebouw tot gebouw.

Aarzel daarom zeker niet om een vrijblijvende offerte aan te vragen.