EPB bij renovatie/verbouwing van bestaande gebouwen

20150529_165306 image510 IMG_8574 image2 IMG_0863

EPB staat voor Energie Prestatie en Binnenklimaat. eCoCo++ is erkend als EPB-verslaggever door het VEA (Vlaams Energie Agentschap) voor Vlaanderen en als Responsable PEB 2015 door de DGO4 voor Wallonië....

EPB

Een EPB-verslaggeving is verplicht bij woningen die worden verbouwd met tussenkomst van een architect en met een verbouwvergunning. Het EPB-verslag bevat advies om te voldoen aan de opgelegde EPB-eisen.

 

EPB-regelgeving

De EPB-regelgeving is van toepassing wanneer het gaat om een verwarmde eenheid en wanneer er een stedenbouwkundige vergunning werd aangevraagd. Dit geldt voor verbouwingen.

 

EPB-berekening bij verbouwing

Voor verbouwingen zijn de eisen in het EPB-verslag minder streng dan deze voor een nieuwbouw, dit betekent dan ook dat de berekeningen minder complex zijn. Hierbij wordt vooral gecontroleerd of de nieuwe muren, daken, vloeren en ramen voldoen aan een bepaalde U-waarde. Voor een IER (= Ingrijpende Energetische Renovatie) in Vlaanderen moet ook een E-peil bepaald worden net zoals voor een nieuwbouwwoning.

 

EPB-eisen

De EPB-eisen worden elk jaar strenger : men streeft er namelijk naar om tegen 2021 enkel nog energieneutrale woningen te bouwen of verbouwen in Europa. Wij spelen hier uiteraard op in en zijn nu reeds een BEN-voorloper (Bijna Energie Neutraal) in Vlaanderen. 

ik ben renoveer

 

 

Procedure

Startverklaring

Zo vroeg mogelijk, zelfs voor het indienen van de startverklaring, wordt een uitgebreid EPB-verslag opgemaakt en wordt er een richtwaarde van het E-peil bepaald voor de IER projecten in Vlaanderen. De startverklaring wordt ingediend na goedkeuring van de bouwvergunning in Vlaanderen. In Wallonië wordt de startverklaring samen met de bouwaanvraag vereist. Tijdens de werken wordt regelmatig contact opgenomen met de bouwheer/architect en kunnen tussentijdse resultaten en simulaties worden opgevraagd.

 

EPB-aangifte

Op het einde van de werken wordt en zo realistisch mogelijke studie gemaakt van de werken in de woning en wordt rekening gehouden met de warmteverliezen, luchtdichtheid, isolatie, ventilatie, verwarmingsinstallatie, ramen en deuren, oriëntatie en zon verplaatsing, schaduw, leidingverlies, koeling …
Op basis van al deze gegevens wordt uiteindelijk het definitieve E-peil berekend in de EPB-aangifte voor Vlaanderen (IER).

 

Prijs

De kosten voor de EPB-verslaggeving zijn afhankelijk van de omvang en de aard van de werken. Gelieve het contactformulier in te vullen om een prijsofferte van  eCoCo ++  te krijgen. Vergeet niet de plannen in .pdf formaat mee te sturen (bestaande situatie versus nieuwe versie), samen met een korte beschrijving van de systemen voor verwarming, warm water, ventilatie, ...