Hoe is eCoCo++ zijn LOGO ontstaan?

logoecocojessie jpeg OK2 2PK 1 ecoco visitekaart nl ecoco carte de visite fr

Beschrijving van ons logo

Ons logo

Logo ecoco++

is een samenvoeging van de EPB logo's die gebruikt worden in Vlaanderen en Wallonië.

Het was een keuze om aan te tonen dat we in de 2 gewesten aktief zijn.

 

In Vlaanderen worden de resultaten van EPB en EPC via balken voorgesteld :

EPB schaal

 

In Wallonië worden de resultaten van EPB en EPC via labels voorgesteld :

Labels PEB

De logo wordt gebruikt bij onze visitekaarten en op onze voertuigen :

Visitekaartjes ecoco++

2 PK

2 PK kerst