EPB bij nieuwbouw

New House DSCN8547 CPEB Fexhe 002 CPEB VISE rue de Maestricht 12 065 PEB Sferrazza 010 PEB Willems Waremme 003 CPEB Fexhe 003 PEB APOK ALLEUR 007 PEB APOK ALLEUR 024 Building 300x225 forage 300x225 boiler soalire 300x225 zolder isolatie 300x225

EPB staat voor Energie Prestatie en Binnenklimaat. eCoCo++ is erkend als EPB verslaggever door het VEA (Vlaams Energie Agentschap) voor Vlaanderen en als "Responsable PEB 2015" in Wallonië

EPB

Een EPB-verslaggever is sinds 2008 verplicht bij het bouwen van alle soorten constructies (residentieel zoals huizen en appartementen, niet-residentieel zoals bureaux, handel, industrie, ...). Het EPB-verslag bevat advies om te voldoen aan de opgelegde EPB-eisen.

 

EPB-regelgeving

De EPB-regelgeving is van toepassing wanneer het gaat om een verwarmde eenheid en wanneer er een stedenbouwkundige vergunning werd aangevraagd. Dit geldt voor nieuwbouw.

 

EPB-verslag nieuwbouw

Bij een nieuwbouwproject worden er verschillende eisen gesteld naast het E-peil, K-peil, S-peil.... Zo is er een eis die de maximale oververhitting bepaalt, een eis naar netto-energiebehoefte en een eis voor hernieuwbare energie HE (voor bouwaanvragen vanaf 2014 in Vlaanderen).
In Vlaanderen spreken we vanaf 2018 van een ‘S-peil’ of ‘schilpeil’ om de energie-efficiëntie van de gebouwschil van woningen uit te drukken. Het vervangt de K-peileis en de eis op de netto-energiebehoefte.Vanaf 2018 is het maximale S-peil S-31 voor wooneenheden.

  

EPB-eisen

De EPB-eisen worden elk jaar strenger, men streeft er namelijk naar om tegen 2021 enkel nog energieneutrale woningen te bouwen in Europa. Wij spelen hier uiteraard op in en zijn nu reeds een BEN-voorloper (Bijna Energie Neutraal). 

BEN

Netto-energiebehoefte

Sinds 2012 werd er een bijkomende eis gesteld voor woongebouwen. Vanaf dan moet de netto-energiebehoefte voor verwarming beperkt worden tot 70 kWh/m² (of 100-25xc waar c=compactheid). Dit kan behaald worden door beter te gaan isoleren, ventilatieverliezen te beperken, luchtdicht te bouwen en de warmtewinsten optimaal te benutten.

Sinds 2018 wordt de netto-energiebehoefte vervangen door het S-peil.

 

Hernieuwbare energie (HE)

Sinds 2014, is het In Vlaanderen ook verplicht om een deel hernieuwbare energie te voorzien. Hierbij geven wij een uitgebreid aantal oplossingen die inspelen op uw specifiek project, verlangens en budget. Dit kan ondermeer bereikt worden door een warmtepomp, zonneboiler, PV-panelen te installeren, of verwarmen met biomassa (pelletketel) of/en stadsverwarming ofwel via een participatie in een project voor hernieuwbare energie.

 

Procedure

Startverklaring (SV)

Zo vroeg mogelijk, zelfs voor het indienen van de startverklaring, wordt een uitgebreid EPB-verslag opgemaakt en wordt een richtwaarde van het E-peil en S-peil bezorgd. De startverklaring wordt ingediend na goedkeuring van de bouwvergunning in Vlaanderen. In Wallonië wordt de startverklaring geëist met de bouwaanvraag, samen met een haalbaarsheidstudie.
Tijdens de werken wordt regelmatig contact met de bouwheer en de architect opgenomen en kunnen tussentijdse resultaten en simulaties worden opgevraagd.

 

EPB-aangifte

Op het einde van de werken wordt een zo realistisch mogelijke studie gemaakt van de bouw en wordt rekening gehouden met de warmteverliezen, luchtdichtheid, isolatie, ventilatie, verwarmingsinstallatie, ramen en deuren, oriëntatie en zon verplaatsing, schaduw, leidingverlies, koeling …
Op basis van al deze gegevens wordt uiteindelijk het definitieve E-peil en S-peil berekend in de EPB-aangifte. Een EPC (Energie Prestatie Certificaat) wordt samen met de EPB-aangifte mee geleverd.

 

Prijs

De kosten voor de EPB-verslaggeving zijn afhankelijk van de omvang en de aard van de werken. Gelieve het contactformulier in te vullen om een prijsofferte van  eCoCo ++  te krijgen. Vergeet niet de plannen in .pdf formaat mee te sturen, samen met een korte beschrijving van de systemen voor verwarming, warm water, ventilatie, ...